Speciální kontejnery

Kontejnery vyrábíme kusově, dle specifikace a výkresů zákazníka, na míru Vašim specifickým požadavkům.

Pro kontejnery ISO rozměrových variant (20´, 40´ nebo 45´) jsme schopni zajistit CSC certifikaci dle norem ISO 668, ISO 1496. Díky této certifikaci mohou zákazníci své speciální technologické kontejnery přepravit lodí ve stohu mezi standardními námořními kontejnery a tím výrazně snížit přepravní náklady.
Tato certifikace je poměrně nákladná a je vhodnější pro vícekusové zakázky stejného typu kontejneru nebo pro kontejnery s předpokladem častějších námořních přeprav.

Speciální kontejnery je možno použít k umístění

 • proudových generátorů,
 • baterií,
 • kogeneračních jednotek,
 • pump,
 • kompresorů,
 • nádrží a čističek vody,
 • topných kotlů,
 • rozvodných skříní,
 • řídicích pultů a zařízení,
 • stříhacích, svářecích a jiných strojů atd.

 

14m speciální kontejner jako rozvodna

kontejner pro měřící zařízení

Konstrukce

Základem pro konstrukci je náš materiálový kontejner, konstrukce je však samozřejmě přizpůsobena různorodým statickým a zátěžovým nárokům.

Rozměry

Velikost kontejneru určuje zákazník dle svých vlastních požadavků či dle zařízení, které bude v kontejneru umístěno. V současné době jsme schopni vyrobit kontejnery o maximální délce 16.000 mm, šířce 4.000 mm a výšce 3.600 mm Tyto rozměry jsou samozřejmě omezeny konstrukčními vlastnostmi každého jednotlivého kontejneru. Kontejnery mohou být navíc propojovány do sestav, větších celků, sestávajících ze dvou či více kontejnerů.

Elektrokontejner

Agregátový kontejner

Příklady dodatečného vybavení speciálních kontejnerů:

Konstrukce

 • Kazetové opláštění – lze použít namísto opláštění profilovaným plechem, výhodou je hladký vzhled zvenku, nevýhodou menší stabilita než u profilovaného plechu.
 • Valivý kontejner, tzv. abroll – kontejner lze připevnit na odvalovací rám, který umožní pohodlnou přepravu kontejneru pomocí natahovacího zařízení na nákladních autech. Zákazník tímto získá plně mobilní dílnu či skladiště.
 • Izolace kontejneru – izolace podlahy/stěn/stropu minerální vlnou nejčastěji v rozmezí 50–100 mm. Vnitřní opláštění stěn a stropu se v tomto případě provede pozinkovaným děrovaným či hladkým plechem o tloušťce 1 mm, nerezovým plechem, překližkou, laminovanou dřevotřískou či fermacelovými deskami.
 • Závěsná oka – lze je použít jako možnost pro zvedání kontejneru nebo jeho částí (např. otevíratelné čelní stěny). Oka se dále používají ve vnitřních prostorách kontejneru jako body pro uchycení zařízení při přepravě.

Podlaha

 • Podlaha ocelová ze slzičkového plechu, také z hliníkového plechu nebo dřevěná z impregnovaných fošen či vodovzdorné překližky.
 • Zesílení v podlaze – pro umístění těžkého vybavení (agregátů, kotlů,…) je nutno podlahu patřičně vyztužit. Kromě konstrukčního zesílení je možno na podlaze umístit nejrůznější upevňovací prostředky pro umístění strojů – např. desky z pásové oceli s vyvrtanými otvory či bez, profily U jako kolejnice pro nasunutí a upevnění agregátu apod.
 • Dvojitá kladená antistatická podlaha – podlahové desky s rastrem 600 x 600 mm, s krytinou z PVC. Na části podlahy často rámy z profilů pro umístění rozvodných skříní s otvory pro protažení kabelů.
 • Vana – podlahu lze konstruovat jako vanu, tzn. vodotěsně zavařit s ohraněním do výšky např. 100 mm. Vana slouží pro zachycení vody, oleje a jiných látek, které mohou vytékat z technologie.
 • Pozinkované rošty – mohou být umístěny na podlaze s volným prostorem pod nimi, například jako pochozí podlaha nad vanou, která zachycuje chemikálie či vodu.

Dveře

 • Dveře – kontejner lze samozřejmě vybavit nejrůznějšími dveřmi pro vcházení a vycházení personálu/obsluhy stroje. Tyto lze vybavit klikou a cylindrickým zámkem, případně také panikovým zámkem s madlem a zvenku s klikou.
 • Dvoukřídlá vrata – standardní vrata mohou být místo tyčí vybavena klikou a cylindrickým zámkem (případně také panikovým zámkem) na jednom křídle a na druhém vnitřním uzávorováním-baskulí.
 • Vrata mohou být také přesunuta na dlouhou stěnu a umístěna zcela dle přání zákazníka.
 • Čtyřkřídlá vrata – tato široká vrata mohou být umístěna ve dlouhé stěně, např. pro lepší přístup k agregátu.
 • Odnímatelná stěna – čelní stěna kontejneru se provede jako přišroubovaná se závěsnými oky, např. pro jednorázové nasunutí větší technologie.

Otvory

 • Okna – i do speciálních kontejnerů lze vestavit okna pevná, otvíravo-sklopná, posuvná, výsuvná, se zasklením standardním nebo bezpečnostním sklem apod.
 • Okna – kromě klasických svislých oken lze kontejner také konstrukčně upravit pro vestavění oken šikmo (např. pro strážní domky, řídící stanoviště).
 • Pevné větrací žaluzie – žaluzie pro zamezení přístupu dešťové vody do kontejneru, pevné lamely jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Nejrůznější rozměry.
 • Pohyblivé větrací žaluzie – za pevnou pozinkovanou žaluzii proti proniknutí dešťové vody se umístí žaluzie s pohyblivými žaluziemi, ovládaná servomotorem či ručně.
 • Olemované otvory – otvory olemovány dutým čtyřhranným profilem, v případě kulatých otvorů trubkou nebo pásovinou, velikost otvorů dle přání zákazníka. Tyto otvory mohou sloužit k protažení trubkoví, el. vedení, pásových dopravníků apod.

Povrstvení

 • Ošetření povrchu – kromě standardního dvouvrstvého lakování 120 μm můžeme nabídnout různá speciální povrstvení, např. v třívrstvém systému.
 • Především pro agregátové kontejnery je vhodný antivibrační nástřik přípravkem Terophon, který slouží jako účinná zvuková izolace.

Ostatní

 • Kompletní elektroinstalace – kontejnery mohou být vybaveny elektroinstalací dle přání zákazníka od standardu (přípoj CEE, jističová skříňka s proudovým chráničem, zářivky, zásuvky, vypínače) až po různé speciální možnosti (elektroinstalace dle normy pro Švýcarsko, Velkou Británii, USA atd.)
 • Ventilátory – pro zvýšení účinnosti větrání, ventilátory o nejrůznějších výkonech.
 • Kolejničky C – pozinkované kolejničky v různých šířích k upevnění zařízení/trubkoví/aj., mohou být umístěny zevnitř či zvenku, vevnitř mohou být připevněny na profilovaném plechu, na vnitřním opláštění, případně mohou být zapuštěny do vnitřního opláštění.
 • Šachty
 • Protihlukové kulisy – slouží ke snížení hlučnosti proudění vzduchu
Firma roku 2009
Firma roku 2012
Štiky českého byznysu

V prestižní soutěži Štiky českého byznysu 2012 jsme obsadili 3.místo ve Zlínském kraji.

TUV SUD

Naše firma je držitelem důležitých certifikátů. Jejich přehled najdete po kliknutí na následující odkaz.

Najdete nás na Facebooku Naši firmu najdete také na Facebooku! Facebook stránka Kovar a.s..

KOVAR a.s., Leskovec 212, 756 11
Valašská Polanka, Česká republika
tel. +420 571 425 501, mail@kovar.eu