Historie

1992

Společnost KOVAR s.r.o. byla založena v roce 1992 třemi společníky. Zpočátku společnost podnikala v pronajatých prostorách a zaměstnávala celkem 34 pracovníků. Hlavní produkce obnášela nejrůznější ocelové konstrukce a výrobky pro NH Ostrava. Z důvodu útlumu hutní výroby tato výroba zanikla.

Poté bylo započato s výrobou obytných a sanitárních kontejnerů a sestav z nich pro použití jako kanceláře, ubytovny, výrobní prostory, obchody, obytné montované domy. O tyto výrobky byl značný zájem, především pro dobrou kvalitu a nízkou cenu. Toto se dále projevilo v nárůstu objemu výroby a počtu zaměstnanců firmy.

1994

Pro zajištění dalšího rozvoje vedení firmy v roce 1994 rozhodlo odkoupit původně pronajaté výrobní prostory a strojové vybavení. Tím se firma stala plně samostatnou. V letech 1994 až 1996 se firma úspěšně zúčastnila mezinárodních stavebních veletrhů, a tím se dostala do povědomí zákazníků a uskutečnila množství zajímavých projektů.

1997

Především z důvodu rozložení rizik bylo započato s výrobou kovových palet pro firmy Michelin, Opel a Volkswagen. Nejvíce palet se vyrábělo v roce 1997, a to 40.000 ks za 1,4 mil. EUR.

1998

Pro stoupající zájem o výrobky firmy, hlavně speciální technologické kontejnery, bylo v roce 1998 zřízeno obchodní oddělení firmy pro přímý styk ze zahraničními odběrateli a vlastní konstrukční kancelář. Toto napomohlo změně orientace prodeje na přímé zákazníky a charakteru výroby na kusovou, speciální výrobu dle konkrétních potřeb a přání zákazníků.

V roce 1998 firma získala oprávnění pro svařování dle DIN 18800, část 7 – tzv. Velký svářečský průkaz.

2001

V roce 2001 byla postavena nová svařovna o 2100 m², zakoupen 250t ohraňovací lis, těžkotonážní vysokozdvižný vozík a další stroje pro umožnění kusové výroby. V roce 2001 byl zaveden systém řízení výroby a jakosti dle ISO 9002 a v roce 2004 firma obhájila certifikaci dle ČSN ISO 9001:2001. Od té doby v pravidelných intervalech probíhají úspěšné kontroly a recertifikace tohoto systému.

2007

Elektronický informační systém řízení výroby byl zaváděn od roku 2004 a díky jeho podpoře mohl být v roce 2007 úspěšně zaveden environmentální systém dle ISO 14001. Ve stejném roce byl také zaveden systém bezpečnosti práce dle OHSAS 18001. Recertifikace probíhají v pravidelných intervalech.

2008

Rozsáhlé investice do výrobní vybavenosti společnosti probíhaly především v letech 2006–2008. Tyto investice umožnily prudký nárůst objemu výroby a především produktivity práce.

2009

V listopadu 2009 společnost Kovar obsadila třetí místo v celostátní soutěži  FIRMA ROKU. Tento úspěch nás sjednotil v našem dalším úsilí o co nejspokojenější zákazníky.

2010

Byly vynaloženy další finanční prostředky na rekonstrukci a přístavby objektů (šatny, svárna I, svárna II, pískovna). Ve svárně II bylo taktéž instalováno odsávací zařízení, čímž došlo k výraznému zlepšení pracovního prostředí. Dále byl zakoupen tahač s návěsem, čím se firma stala více soběstačnou v oblasti dopravy kontejnerů zákazníkům.

2011

Opět provedla významné investice. Jednalo se o přestavby budov, dále nákup strojů, nákup dopravních prostředků a software.

2012

Firma roku 2012

Došlo k rozšíření lakovací kabiny, což nám umožňuje lakovat i nadměrné kontejnery a byla instalována jedinečná katalyticko oxidační spalovací jednotka škodlivin. V současné době se připravuje stavba nové skladovací haly 22x96,7m. V soutěži Firma roku jsme ve Zlínském kraji obsadili 3. místo a získali jsme titul Odpovědná firma roku.

2013

Prezident České republiky při návštěvě provozu firmy3. místo Štiky českého byznysu

Kovar s.r.o. se přeměnila na Kovar a.s. Dokončili jsme stavbu nové skladovací haly. Navštívil nás prezident České republiky Miloš Zeman. Obsadili jsme 3. místo ve Zlínském kraji v soutěži Štiky českého byznysu a realizovali jsme první zakázku na kontejner určený pro lodní přepravu s CSC plaketou.

 


 Firma KOVAR a.s. má zpracovaný plán investic až do roku 2020.

Firma roku 2009
Firma roku 2012
Štiky českého byznysu

V prestižní soutěži Štiky českého byznysu 2012 jsme obsadili 3.místo ve Zlínském kraji.

TUV SUD

Naše firma je držitelem důležitých certifikátů. Jejich přehled najdete po kliknutí na následující odkaz.

Najdete nás na Facebooku Naši firmu najdete také na Facebooku! Facebook stránka Kovar a.s..

KOVAR a.s., Leskovec 212, 756 11
Valašská Polanka, Česká republika
tel. +420 571 425 501, mail@kovar.eu