Dotace

Název projektu:

INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ SPOLEČNOSTI KOVAR A.S.

Program podpory:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Realizace projektu:

2022 - 2023

Předmětem projektu je instalace fotovoltaických systémů bez akumulace pro vlastní spotřebu na střechy vybraných objektů v areálu žadatele. Cílem projektu je snížení provozních nákladů výrobní technologie spojených s odběrem elektrické energie.

Název projektu:

ZKOUŠKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROTIPOŽÁRNÍCH VRAT INSTALOVANÝCH V KONTEJNEROVÉ STĚNĚ CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022535

Program podpory:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Realizace projektu:

2020 - 2021

Hlavním cílem projektu je poskytnutí odborné služby v rámci programu Inovační vouchery, a to provedení zkoušek požární odolnosti protipožárních vrat instalovaných v kontejnerové stěně.

Název projektu:

Testování výrobků na akustické vlastnosti

Program podpory:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Realizace projektu:

2017 - 2018

Cílem projektu je provedení testování výrobků na akustické vlastnosti.

Název projektu:

Testování výrobků podle reakce na oheň

Program podpory:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Realizace projektu:

2017

Cílem projektu je stanovení třídy reakce na oheň dle EN 13501-1+A1:2010 nátěrových systémů u našich ocelových kontejnerů v akreditované laboratoři.

Projekt ROZVOJ SPOLEČNOSTI KOVAR A.S.

byl spolufinancován Evropskou unií.

Rozšíření výrobní kapacity a zefektivnění skladování a vnitropodnikové logistiky

Projekt „Technologický rozvoj společnosti KOVAR a.s.“

Projekt je zaměřen na pořízení technologicky a konstrukčně moderního zařízení umožňující zlepšení parametrů celého technologického a výrobního procesu a zohledňující aktuální technologický a technický vývoj. Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti na trhu a naplnění střednědobého rozvojového plánu a uplatněním nových pracovníků s vyššími nároky na jejich kvalifikaci.
Tento projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie.

Název projektu:

Inovace výrobních procesů společnosti KOVAR s.r.o.

Program podpory:

Operační program podnikání a inovace

Realizace projektu:

2011 - 2012

Název projektu:

Rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení areálu společnosti Kovar s.r.o.

Program podpory:

Program rozvoje venkova ČR

Realizace projektu:

2011

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
v rámci Osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR

Název projektu:

Modernizace společnosti Kovar s.r.o.

Program podpory:

Program rozvoje venkova ČR

Realizace projektu:

2011

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
v rámci Opatření III. 1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Programu rozvoje venkova ČR

Název projektu:

Revitalizace objektů na pozemcích p. č. 419 a 2275/2 společnosti KOVAR s.r.o.

Program podpory:

Operační program podnikání a inovace

Realizace projektu:

2010 - 2011

Výše investice:

17.322 tis. Kč

Název projektu:

Rekonstrukce a přístavba objektu svařovny včetně rekonstrukce a nástavby objektu šaten v areálu společnosti Kovar s.r.o.

Program podpory:

Operační program podnikání a inovace

Realizace projektu:

2008 - 2010

Název projektu:

Zavedení nových ICT pro rozvoj společnosti Kovar s.r.o.

Program podpory:

Operační program podnikání a inovace

Realizace projektu:

2008 - 2009

Název projektu:

Zlepšení tepelně technických vlastností provozního objektu na pozemku p. č. 411/1 a 411/7

Program podpory:

Operační program podnikání a inovace

Realizace projektu:

2007 - 2008

Název projektu:

Dokonalý povrch od Kovaru

Program podpory:

SROP

Realizace projektu:

2006

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem

Název projektu:

Valašské kontejnery do světa

Program podpory:

OPPP

Realizace projektu:

2005-2006

Název projektu:

Údržba tradiční valašské krajiny pastvou skotu - zimoviště

Program podpory:

LEADER ČR 2004 – 2007

Realizace projektu:

2005

Tento projekt byl spolufinancován z národních dotací Mze – Leader ČR

Firma roku 2009
Firma roku 2012
Štiky českého byznysu

V prestižní soutěži Štiky českého byznysu 2012 jsme obsadili 3.místo ve Zlínském kraji.

TUV SUD

Naše firma je držitelem důležitých certifikátů. Jejich přehled najdete po kliknutí na následující odkaz.

Najdete nás na Facebooku Naši firmu najdete také na Facebooku! Facebook stránka Kovar a.s..

KOVAR a.s., Leskovec 212, 756 11
Valašská Polanka, Česká republika
tel. +420 571 425 501, mail@kovar.eu